Likvidace odpadu

Pokud při přípravných prací vzniká odpad, je zlikvidován dle zákona o odpadech.(č.185/2001 Sb.) Zákon o odpadech je součástí veřejného práva a věnuje se předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje.