Vyrovnání podkladu

příprava podkladu penetrováním 

sešívání betonu 

vyrovnání podkladu zátěžovým tmelem

vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou 

vyrovnání podkladu anhydritovým nebo cementovým potěrem

vyrovnání podkladu OSB deskou

broušení betonu (sražení nerovností brusným kotoučem)

broušení anhydritových podlah